deltalinqs-02

Het binnenwerk is uitgevoerd met tabs

Complexe informatie

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van ruim 600 logistieke en industriële bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. In dit Veiligheidsbeheerssysteem geeft Deltalinqs handreikingen voor werkprocessen die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu. Onze ervaring en affiniteit met lastige typografische opdrachten kwam goed van pas.

Teksten optimaliseren

We hebben tijdens het ontwerpproces voorstellen gedaan voor het optimaliseren van de tekst. Die suggesties werden door Deltalinqs verwerkt in de kopij. Een voorbeeld van een goede samenwerking die ervoor heeft gezorgd dat problemen in een later stadium werden voorkomen. Een duidelijk gestructureerde redactionele opzet zorgt er namelijk voor dat de vormgeving en typografie consequent kunnen worden opgezet en zo helpt deze complexe informatie inzichtelijk te maken.

Het Veiligheidsbeheerssysteem bestaat uit een ringband met vijf tabbladen en een brochure voor de samenvatting. Voor de presentatie hebben we een uitnodiging ontworpen. We hebben de volledige opmaak en ook de begeleiding van het drukwerk verzorgd. Het drukwerk werd digitaal en deels in offset uitgevoerd.


Marco Koedam
Marco Koedam