Voorbeelden van de huisstijltoepassing op diverse omslagen.

Ontwerp huisstijl gemeente De Bilt

Naast het subtiele aanpassen van het logo, hebben wij een aantal vaste huisstijlelementen ontwikkeld. Cirkels voor de zes kernen van de gemeente maken met een bogencompositie een herkenbare vlakverdeling. Samen met kleurstelling en typografie zorgen ze voor een eigen vormentaal. Wij hebben een breed scala van huisstijdragers ontworpen waaronder correspondentie sets, rapporten, brochures, nieuwsbrieven, flyers en loketfolders, ppt presentaties en krantenpagina’s.

Huisstijlelementen toegepast op omslag: gele en groene bogen, typografie en pictogrammen.
Huisstijlelementen toegepast op omslag: gele en groene bogen, typografie en fotografie.

Huisstijlhandboek

Na het ontwikkelen van de huisstijl hebben we het gebruik van in- en externe communicatiemiddelen gespecificeerd in het uitgebreide huisstijlhandboek. Het omvat informatie over het logo en de huisstijlelementen inclusief de digitale bestanden, sjablonen, basisdocumenten, voorbeelden en instructies.

Nieuwsbrief met vormgeving van omgevingskaart winkelcentrum.
Krantenpagina's over het thema veiligheid: ontwerp logo en vormgeving pagina's.